ПО КАКВО РАБОТИМ?

Наши продукти


About Us

Кои сме ние?

НАКРАТКО ЗА НАС


КСИМАПС е геоинформационна компания, която от 2007 г. разработва и предлага софтуер и информационни системи, услуги в сферата на геопространствените данни и бази данни, разработване и внедряване на ГИС.

През 2012 компанията предлага Forest Analysis and Planning - първия съвременен специализиран софтуерен продукт за лесоустройственo проектиране, управление и анализ на бази данни от таксация на горския фонд, настроен изцяло в съответстствие със Закона за горите на Р.България.

Това е нашата софтуерна компания.

Това е КСИМАПС.


КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

КОНТАКТИ


 • Ximaps

  КСИМАПС ООД

  Address България, 1750 София, ул.Д-р Стоян Чомаков 4а

  Phone+359 889 886 667
  Phone+359 877 946 277

  E-mailximaps@gmail.com